liftruck-ParsianGostarFakhr-service

شرکت پارسیان گستر فخر در مدت 22 سال فعالیت خود توانسته تعداد زیادی تکنسین الکترونیک را آموزش داده و آماده سرویس دهی به تمام کارخانجات ایران می باشد . این شرکت با داشتن چنین نیروهایی و با برنامه ریزی صحیح آماده فروش و ارائه هرگونه خدمات و سرویس انواع لیفتراک برقی و دیزلی در سراسر کشور می باشد